Pierwsze cztery lata życia to najważniejszy czas w życiu dziecka.
Wszystko, co się wtedy wydarzy ma ogromny wpływ na to, jak dziecko będzie się czuło w otaczającym je świecie, jak i co będzie myślało o sobie, czy łatwo będzie mu się uczyć i wykorzystywać swoje możliwości. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby w tym czasie stworzyć dziecku jak najwięcej okazji do naturalnego i radosnego uczenia się.

Muzyka, ruch i śpiew są najlepszym sposobem do wspomagania:

  • rozwoju emocjonalnego i poznawczego
  • świadomości siebie i swojego ciała
  • mowy i zdolności twórczego myślenia
  • błyskotliwości umysłu i szybkiej reakcji na polecenia
  • koncentracji uwagi
  • zachowań w grupie rówieśników
  • rozwijają spostrzegawczość i refleks
  • pobudzają wyobraźnię
Przyprowadź swojego Maluszka i obserwuj dzień po dniu jego rozwój...
Zajęcia polegają głównie na ruchu przy muzyce klasycznej i tradycyjnych piosenkach dziecięcych. Opierają się na współpracy maluszka z rodzicem podczas zabawy dźwiękiem i rytmem. W zabawach pomagają nam zabawki muzyczne, instrumenty dziecięce lub inne kolorowe pomoce edukacyjne. Ćwiczenia są opracowane i dobrane tak, aby stymulować rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka i umacniać jego więź z rodzicami. Umożliwiają nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami, doświadczanie bycia w grupie. Dają możliwość radosnego i twórczego spędzania czasu oraz przygotowują dzieci do pobytu w przedszkolu.

ZAPRASZAMY !!!